11. međunarodno natjecanje – MUSICA INSIEME

Objave

11. međunarodno natjecanje – MUSICA INSIEME

Venecija
22.
– 23. travnja 2016.

Rezultati naših učenika:

učenik profesor disciplina kat. bodovi
I. NAGRADA
Lovro Domitrović Renata Strojin Richter klavir B 97
Matej Mihaljević Silvio Richter violina C 97
Klara Juričić Ana Vimpolšek Marić klavir E 97
Leda Jelić Renata Strojin Richter klavir A 95
II. NAGRADA
Ira Ačimović Alida Poljak klavir E 94
Karlo Suša Renata Strojin Richter klavir E 94
Matej Grubišić Renata Strojin Richter klavir D 93
Korina Tumir Ivana Tukša Jelić klavir D 90
III. NAGRADA
Helena Poljak Ivana Tukša Jelić klavir B 88
Korina Šarenac Ivana Tukša Jelić klavir D 85

Čestitamo učenicima
i profesorima !!!