7. međunarodno natjecanje – OMIŠ GUITAR FEST

Objave

7. međunarodno natjecanje – OMIŠ GUITAR FEST

22. – 23. travnja 2016.

 Rezultati naših učenica:

 

učenik profesor kat. bodovi
I. NAGRADA
Ana Čižmek Morana Pešutić V. 90,60
II. NAGRADA
Ana Topić Morana Pešutić IV. 83,83

 

Čestitamo učenicama i profesorici !!!