55. hrvatsko natjecanje učenika i studenata glazbe i plesa – KOMORNI SASTAVI

Objave

55. hrvatsko natjecanje učenika i studenata glazbe i plesa – KOMORNI SASTAVI

KOMORNI SASTAVI – regionalno natjecanje
Zagreb, 11. studenog 2017.

 

Rezultati naših učenika:

I. NAGRADA

KVINTET
Vjekoslav Fordren
Klara Krpan
Lovro Komljenović
Katarina Životić
Jana Juroš                                     Lara Silvestri Valdevit, prof.

KVARTET
Jana Juroš
Viva Kovač
Vid Krpan
Fran Krpan                                    Dubravka Jančić, prof.

II. NAGRADA

TRIO
Ana Topić
Matea Radnić
Antonio Škreblin                          Morana Pešutić, prof.

       

Čestitamo učenicima
i profesoricama !!!

6. međunarodno natjecanje Radlje ob Dravi

21. – 26. svibnja 2016. godine

Rezultati naših učenika:

ZLATNA NAGRADA

Leda Jelić  II. kategorija            Renata Strojin Richter, prof.
Helena Poljak 
III. kategorija             Ivana Tukša Jelić, prof.

SREBRNA NAGRADA

Vito Milanović  III. kategorija    Renata Strojin Richter, prof.
Korina Tumir 
VII. kategorija             Ivana Tukša Jelić, prof.
Matej Grubišić 
VII. kategorija   Renata Strojin Richter, prof.
Karlo Suša 
VII. kategorija         Renata Strojin Richter, prof.

BRONČANA NAGRADA

Jelena Štancl  III. kategorija      Renata Strojin Richter, prof.
Korana Šarenac 
VII. kategorija        Ivana Tukša Jelić, prof.

PRIZNANJE

Ira Ačimović  X. kategorija                         Alida Poljak, prof.

Čestitamo učenicima i profesoricama !!!

11. međunarodno natjecanje – MUSICA INSIEME

Venecija
22.
– 23. travnja 2016.

Rezultati naših učenika:

učenik profesor disciplina kat. bodovi
I. NAGRADA
Lovro Domitrović Renata Strojin Richter klavir B 97
Matej Mihaljević Silvio Richter violina C 97
Klara Juričić Ana Vimpolšek Marić klavir E 97
Leda Jelić Renata Strojin Richter klavir A 95
II. NAGRADA
Ira Ačimović Alida Poljak klavir E 94
Karlo Suša Renata Strojin Richter klavir E 94
Matej Grubišić Renata Strojin Richter klavir D 93
Korina Tumir Ivana Tukša Jelić klavir D 90
III. NAGRADA
Helena Poljak Ivana Tukša Jelić klavir B 88
Korina Šarenac Ivana Tukša Jelić klavir D 85

Čestitamo učenicima
i profesorima !!!

21. međunarodno natjecanje mladih glazbenika – DALEKI AKORDI

Split
11.
– 16. travnja 2016.

Rezultati naših učenika:

učenik profesor disciplina kat. bodovi
I. NAGRADA
Emanuel Tomljenović Viktorija Badrov pjevanje I. 57,00
II. NAGRADA
Nika Mutak Viktorija Badrov pjevanje IV. 53,75
Antonija Žarković Viktorija Badrov pjevanje II. 50,50
III. NAGRADA
Barbara Pijetlović Klasja Modrušan pjevanje III. 44,50
Juraj Gorupec Klasja Modrušan pjevanje IV. 42,25

 Klavirska pratnja: Danijela Petrić, prof.

Čestitamo učenicima
i profesoricama !!!

Woodwind & Brass

Međunarodno natjecanje puhača

Varaždin
10. travnja 2016.

Naš učenik
Matej Hermeščec
Ana Horvat, prof.
osvojio je
I. nagradu
u kategoriji D
96,00 bodova

Čestitamo učeniku
i profesorici !!!

POREČKI TIRANDO con pizzicato

POREČ
31. ožujka – 3. travnja 2016.

 

2. međunarodno violinističko natjecanje
31. ožujka – 3. travnja 2016.

I. NAGRADA
Lea Tvrtković – 91,33 boda, I. kategorija
Lara Silvestri Valdevit, prof.

 

7. međunarodno gitarističko natjecanje

I. NAGRADA
Ana Čižmek – 97,33 boda, V. kategorija
Morana Pešutić, prof.
Ana Topić – 91,67 bodova, IV. kategorija
Morana Pešutić, prof.

II. NAGRADA
Lucija Habuš – 82,33 boda, V. kategorija
Tomislav Vasilj, prof. mentor

Čestitamo učenicama
i profesorima !!!