Natječaj – nastavnik/ca gitare

Objave

Poništenje dijela natječaja

Glazbena škola Blagoja Berse, Zagreb, Britanski trg 5 (u daljnjem tekstu: Škola),
PONIŠTAVA  DIO  NATJEČAJA

Klasa: 112-01/14-01/01; Urbroj: 251-334-14-01 od 27. listopada 2014.
objavljenog na mrežnim stranicama i oglasnim pločama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, te
mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Škole

Dio natječaja koji se poništava odnosi se na objavu natječaja za zasnivanje radnog odnosa na radnom mjestu nastavnika/ce klarineta: 1 radnik/ca na određeno puno radno vrijeme 40 sati tjedno
U navedenom natječaju poništava se točka 1., koja glasi:
„1. nastavnika/ce klarineta: 1 radnik/ca na određeno puno radno vrijeme 40 sati tjedno i“
a donja točka „2.“ postaje točka „1.“.

Tekst iznad poništene točke 1., koji glasi:

„za zasnivanje radnog odnosa na radnim mjestima“

mijenja se i glasi:

„za zasnivanje radnog odnosa na radnom mjestu“

Ostali tekst navedenog natječaja ostaje nepromijenjen.
Ravnatelj:
Mislav Defar, prof.

Natječaj – nastavnik/ca klarineta, klavira i viole

Natječaj

za zasnivanje radnog odnosa na radnim mjestima:

1. nastavnika/ce klarineta: 1 radnik/ca na određeno puno radno vrijeme 40 sati tjedno i
2. nastavnika/ce klavira: 1 radnik/ca na određeno puno radno vrijeme 40 sati tjedno

i

za popunu radnog mjesta za obavljanje poslova:

1. nastavnika/ce viole: 1 izvršitelj/ica na određeno radno vrijeme 3 sata nastave tjedno.

 

Natječaj