Prijave za glazbeni vrtić i audiciju za upis novih učenika u osnovnu glazbenu školu – Britanski trg

Objave

Prijave za audiciju za upis novih učenika u osnovnu glazbenu školu – Trnsko

Školska godina 2016./2017.

Kandidati se mogu prijaviti za učenje
gitare, harmonike, klarineta i klavira

Prijave se predaju u tajništvu Škole,
Britanski trg 5

od 30. svibnja do 2. lipnja 2016. od 9 do 14 sati

uz prijavu prilažu se rodni list i domovnica
audicija za sve kandidate – 3. lipnja 2016. popodne prema rasporedu
u Područnom odjelu – Osnovnoj školi Trnsko