Dokumenti

Objave

Dokumenti

Kurikulum

Školski kurikulum 1718

Školski kurikulum 1617

Školski kurikulum 15-16

Školski kurikulum 14-15


Godišnji plan i program rada

Godišnji plan i program rada 1718

Privitak 1a

Privitak 1b

Privitak 2

Privitak 3

Privitak 4

Privitak 5

Privitak 6

Privitak 7

Privitak 8

Privitak 9

Privitak 10

Privitak 11


Vremenik završnog rada

Vremenik završnog rada 1718

Vremenik završnog rada 1617

Vremenik završnog rada 15-16

Vremenik završnog rada 14-15


Zahtjevi za upis novih učenika u predškolski program i I. razred osnovne glazbene škole

Predškolski program (glazbeni vrtić)

 • glazbeni vrtić upisuju, u pravilu, djeca predškolske dobi
 • kandidati ne pristupaju audiciji
 • upis je slobodan do popunjenja

I. razred osnovne glazbene škole

 • I. razred upisuju, u pravilu, kandidati uzrasta do 9 godina
 • kod prijave u prijavnicu upisuju glazbalo koje žele učiti
 • u sjedištu škole, na Britanskom trgu 5, mogu se prijaviti za učenje slijedećih glazbala: flauta, gitara, klavir, klarinet, violina i violončelo
 • u područnom odjelu Trnsko: flauta, gitara, klavir, harmonika i klarinet
 • za audiciju nije potrebna priprema
 • na audiciji se provjerava sluh, glazbeno pamćenje i ritam

Zahtjevi na kvalifikacijskim ispitima za upis u srednju glazbenu školu

Prvi pripremni razred srednje glazbene škole

 • glazbenik INSTRUMENTALIST: utvrđivanje potrebne tjelesne sposobnosti i ispit glazbenog sluha, glazbenog pamćenja i ritma
 • glazbenik PJEVAČ: dvije vokalne skladbe po slobodnom izboru i ispit sluha, glazbenog pamćenja i ritma

Prvi razred srednje glazbene škole

Zajedničke odrednice

 • program za kvalifikacijski ispit svojom težinom mora odgovarati tehničkim i glazbenim zahtjevima VI. razreda osnovne glazbene škole, odnosno II. pripremnog razreda
 • iznimno, kandidati za zanimanje glazbenik – teorijski smjer koji nisu učili glasovir kao temeljni predmet struke mogu na kvalifikacijskom ispitu iz klavira svirati nešto lakši program
 • cijeli program na kvalifikacijskom ispitu izvodi se napamet

Gitara

jedna od navedenih etida:
Sor, op 35: br. 13, 17, 21, 22
Carcassi, op. 60: br. 1, 2, 3, 7
tri skladbe različitih stilskih razdoblja
od učenika koji pristupaju prijamnom ispitu očekuje se lijep ton, dakle sviranje s noktima

Klavir

ljestvica, etida, jedna skladba baroknog razdoblja, I. i II. stavak klasične sonate i skladba po slobodnom izboru
kandidati za zanimanje glazbenik – teorijski smjer ne izvode dva stavka sonate već samo I. (prvi) stavak

Gudačka glazbala

ljestvica, dvije etide i I. stavak koncerta ili dva stavka sonate

Harmonika

ljestvica, etida, polifona skladba, ciklička skladba (cijela suita ili dva stavka sonatine – skladba mora biti izvorno pisana za harmoniku) i skladba po slobodnom izboru

Puhačka glazbala

etida i dva stavka cikličkog djela (polagani i brzi)

Pjevanje

vokaliza bez teksta, vokaliza s tekstom, pjesma ili arija 17. ili 18. stoljeća i pjesma po slobodnom izboru

Solfeggio

PISANI RAD – teorija

 • poznavanje dur i mol ljestvica (predznaci)
 • pisanje dura ili harmonijskog mola, označavanje stupnjeva cijelih i polutonskih razmaka, kvintakorda na glavnim stupnjevima i dominantnog septakorda
 • određivanje vrste i veličine intervala
 • obrati intervala
 • kvintakordi i obrati
 • mnogostranost kvintakorda u duru i harmonijskom molu
 • dominantni septakord i obrati
 • dopunjavanje takta notama i stankama
 • oznake za tempo, dinamiku i agogiku
 • zadaci su u violinskom i bas ključu

PISANI RAD – diktat

 • melodijski diktat uz primjenu izmjeničnih alteriranih tonova
 • ritmički diktat
 • melodijsko-ritmički diktat (jednoglasni)

USMENI ISPIT

 • pjevanje prima vista: primjer s alteracijom, primjer s modulacijom i ritmički primjer
 • slušno prepoznavanje intervala, kvintakorda, dominantnog septakorda i njihovih obrata
 • primjeri prima vista su u violinskom i bas ključu

Elementi i kriteriji za izbor kandidata za upis u I. razred srednje glazbene škole

u školskoj godini 2015./2016.

U I. razred srednje glazbene škole upisuju se kandidati koji su uspješno završili osnovno glazbeno obrazovanje ili pripremne razrede srednje glazbene škole, u sklopu planiranog broja upisnih mjesta.

I. razred srednje glazbene škole upisuju učenici do navršenih 17 godina života, a najkasnije do navršenih 18 godina života. Izuzetak od ove odredbe odnosi se na zanimanja: glazbenica pjevačica do navršenih 22 godine života i glazbenik pjevač do navršene 24 godine života.
Iznimno, na temelju pokazane iznimne darovitosti, uz suglasnost Nastavničkog vijeća, može se dopustiti upis u prvi razred srednje glazbene škole i učenicima koji ne ispunjavaju uvjete glede gore navedene dobne granice, odnosno može se dopustiti upis u prvi razred srednje škole kandidatu koji još nije završio završni razred općeobrazovnoga osnovnog obrazovanja.

Prijavljenim kandidatima za upis vrednuju se i boduju:

 • postignut opći uspjeh iz petoga i šestoga razreda glazbene škole ili dva razreda pripremnoga obrazovanja
 • konačni rezultati ostvareni na prijamnom ispitu glazbene darovitosti.

Postignut opći uspjeh

Svakom kandidatu utvrđuje se ukupan zbroj ocjena općeg uspjeha u prethodnom obrazovanju
(najveći mogući broj bodova je 10)

Prijamni ispit

Prijamni ispit polaže se iz temeljnog predmeta struke i solfeggia prema Zahtjevima na prijamnim ispitima za upis u srednju glazbenu školu (u privitku). Kandidati za zanimanje glazbenik teorijski smjer pristupaju prijamnom ispitu iz solfeggia i klavira gdje se solfeggio polaže kao temeljni predmet struke.

Temeljni predmet struke boduje se od 1 do 110 bodova, a solfeggio (pisani dio teorija, pisani dio diktati i usmeni dio) pojedinačno od 1 do 20 bodova. Najveći mogući ukupni broj bodova za temeljni predmet struke je 110 bodova te za solfeggio 60 bodova – sveukupno 170 bodova.

Kandidatima za zanimanje glazbenik teorijski smjer, pisani dio teorije i pisani dio diktati boduju se od 1 do 37, a usmeni dio od 1 do 36. Najveći mogući ukupni broj bodova za solfeggio iznosi 110 bodova te za klavir 60 bodova – sveukupno 170 bodova.

Kandidatima koji su na državnim natjecanjima Republike Hrvatske koja se provode u organizaciji Agencije za odgoj i obrazovanje osvojili jednu od prve tri nagrade u određenoj disciplini, taj dio prijamnog ispita vrednuje se maksimalnim brojem bodova.

Utvrđivanje ukupnog rezultata

Ako dva ili više kandidata u klasifikacijskom postupku po svim osnovama vrednovanja imaju isti broj bodova, upisuje se onaj kandidat koji je ostvario veći broj bodova na prijamnom ispitu glazbene darovitosti. U slučaju istog broja bodova, odluku o upisu kandidata donosi ispitno povjerenstvo škole na temelju većeg broja bodova kandidata iz temeljnog predmeta struke na prijamnom ispitu, pa većeg broja bodova iz solfeggia, odnosno klavira za zanimanje glazbenik teorijski smjer. Ako su svi bodovi isti, upisuje se kandidat temeljem odluke ispitnog povjerenstva.

Na temelju ukupnoga rezultata utvrđuje se ljestvica poretka kandidata za upis i objavljuje na mrežnoj stranici: www.upisi.hr.

Minimalni prag na prijamnom ispitu je 70 bodova.

Učenici koji su se opredijelili za upis i u općeobrazovni program, upisuju se na temelju prosjeka svih zaključnih ocjena svih nastavnih predmeta na dvije decimale u posljednja četiri razreda osnovnoga obrazovanja i zaključnih ocjena u posljednja dva razreda osnovnoga obrazovanja iz nastavnih predmeta Hrvatski jezik, Matematika i prvi strani jezik te triju nastavnih predmeta važnih za nastavak obrazovanja (Likovna kultura, Glazbena kultura i Povijest).

Na takav je način moguće steći najviše 80 bodova.


Pravilnici

Plan savjetovanja s javnošću za 2018

Elementi i kriteriji-Školski pravilnik 17-18

Pravilnik o upisu u I. OŠ i GV šk. god. 2017.-18

Pravilnik o jednostavnoj nabavi

Savjetovanje s javnošću – IZVJEŠĆE – Pravilnik o upisu u I. osnovne i predškolski program

Savjetovanje s javnošću- IZVJEŠĆE-Pravilnik o jednostavnoj nabavi

Savjetovanje s javnošću-Plan savjetovanja za 2017

Savjetovanje s javnošću-Pravilnik o jednostavnoj nabavi

Savjetovanje s javnošću – Pravilnik o upisu u I. osnovne i predškolski program

Pravilnik o upisu u OŠ 2016-2017


Natječaji

Obavijest o ishodu natječajnog postupka – Gitara

Obavijest o ishodu natječajnog postupka – Solo pjevanje

Obavijest o ishodu natječajnog postupka – Violina

Obavijest o ishodu natječajnog postupka – Viola

Obavijest o ishodu natječajnog postupka – Gitara

Obavijest o ishodu natječajnog postupka – TO, te solfeggio i zbor _oš_

Obavijest o ishodu natječajnog postupka

Obavijest o raspisanom natječaju i potrebnoj dokumentaciji za sudjelovanje

Natječaj 2017-02-13 teorijski – ishod

Natječaj 2017-02-13 teorijski

Natječaj 2016-11-02 teorijski, klarinet, viola – ishod

Natječaj 2016-11-02 teorijski, klarinet, viola

Natječaj 2016-02-04 gitara – ishod

Natječaj 2016-02-04 gitara

Natječaj 2016-01-18 teorijski – ishod

Natječaj 2016-01-18 teorijski

Natječaj 2015-11-9 violina – ishod

Natječaj 2015-11-9 violina

Natječaj 2015-05-4 klarinet

Natječaj 2014-11-27 violina

Natječaj 2014-10-28 poništenje natječaja

Natječaj 2014-10-27 klarinet, klavir, viola

Natječaj 2012-03-27 gitara, klavir


Javna nabava

Izmjene i dopune Plana nabave za 2017. (2)

Izmjene i dopune Plana nabave za 2017

Ispravak Plana nabave 2017

Plan nabave 2017

Izmjene i dopune plana nabave 2016-12

Izmjene i dopune plana nabave 2016-11

Izmjene i dopune plana nabave 2016-09

Izmjene i dopune plana nabave 2016-06

Izmjene i dopune plana nabave 2016-01

Plan nabave 2016 – ispravak

Plan nabave 2016

Izmjene i dopune plana nabave 2015-12

Izmjene i dopune plana nabave 2015-09

Izmjene i dopune plana nabave 2015-07

Izmjene i dopune plana nabave 2015-06

Izmjene i dopune plana nabave 2015-05

Izmjene i dopune plana nabave 2015-01

Plan nabave 2015

Izmjene i dopune plana nabave 2014-12

Izmjene i dopune plana nabave 2014-02

Plan nabave 2014

Izmjene i dopune plana nabave 2013-09-26

Izmjene i dopune plana nabave 2013-09-13

Izmjene i dopune plana nabave 2013-03

Izmjene i dopune plana nabave 2013-02

Plan nabave 2013

Izmjene i dopune plana nabave 2012-12

Izmjene i dopune plana nabave 2012-09

Izmjene i dopune plana nabave 2012-03

Plan nabave 2012

Plan nabave objavljen je 20. 02. 2012.

Na temelju članka 13., stavka 9., točke 1. Zakona o javnoj nabavi, objavljujemo popis gospodarskih subjekata s kojima Glazbena škola Blagoja Berse, Zagreb, Britanski trg 5 kao naručitelj ne smije sklapati ugovore o javnoj nabavi u smislu članka 13., stavka 3. Zakona o javnoj nabavi:

1. Geolux d.o.o.
Ljudevita Gaja 62
10430 Samobor

2. Alea rotunda d.o.o.
D. Budaka 17
10000 Zagreb


Financijski izvještaji

Financijski plan za 2018.-2020.pdf

Izmjene i dopune Financijskog plana za 2017.-2019 (2)

Izmjene i dopune Financijskog plana 2017

Financijski izvještaj 2014.

Financijski izvjestaj 2015.

Financijski izvještaj 2016.

Pravo na pristup informacijama

1. Način i uvjeti za ostvarivanje prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija (sukladno Zakonu o pravu na pristup informacijama), zahtjevom:

a/ usmeni zahtjev: Glazbena škola Blagoja Berse, Britanski trg 5, Zagreb, tajništvo

b/ zahtjev putem telefona: 01/ 4823-553, 4823-570 (kućni 102, tajništvo)

c/ pisani zahtjev:
– c./1. Glazbena škola Blagoja Berse, Britanski trg 5, 10000 Zagreb, tajništvo
– c/2. e-mail: glazbena@bersa.hr

Pisani zahtjev sadrži:
– naziv i sjedište Škole,
– podatke koji su važni za prepoznavanje tražene informacije,
– ime i prezime i adresu fizičke osobe podnositelja zahtjeva,
– tvrtku, odnosno naziv pravne osobe i sjedište podnositelja zahtjeva.

Zahtjevom za pristup informacijama ne smatra se traženje uvida u cjelokupni spis predmeta, objašnjenja ili uputa vezanih uz ostvarivanje nekog prava ili izvršavanje obveze, izrade analize ili tumačenja nekog propisa, kao ni stvaranje nove informacije.

2. Kontakt službenika za informiranje: Goran Griva
telefon: 01/ 4823-553, 4823-570 (kućni 102, tajništvo), ili e-mail: glazbena@bersa.hr

3. Visina naknade za pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija: sukladno članku 19. Zakona o pravu na pristup informacijama.

4. Zakoni i ostali propisi koji se odnose na područje rada Škole na nn.hr:
a/ Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“, 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 136/14, 152/14 i 7/17)
b/ Zakon o umjetničkom obrazovanju („Narodne novine“, 130/11)

Tijela Škole

Zaključci sa sjednice ŠO 28.12. 2017

Zaključci sa sjednice NV 22.12. 2017

Zaključci sa sjednice ŠO 30.11. 2017

Zaključci sa sjednice ŠO 22.11. 2017

Zaključci sa sjednice NV od 16.11. 2017

Zaključci sa sjednice ŠO 13.11. 2017

Zaključci sa sjednice ŠO 29.9. 2017

Zaključci sa sjednice NV od 29.9. 2017

Sjednica VR 29.9. 2017. 3

Sjednica VR 29.9. 2017. 2

Sjednica VR 29.9. 2017. 1

Zaključci sa sjednice VR 29.9. 2017

Zaključci sa sjednice ŠO od 12.9. 2017

Zaključci sa sjednice NV od 25.8. 2017

Zaključci sa sjednice ŠO od 7.7. 2017

Zaključci sa sjednice NV od 26.6. 2017

Zaključci sa sjednice NV od 14.6. 2017

Zaključci sa sjednice ŠO od 13.6. 2017

Zaključci sa sjednice NV od 31.5. 2017

Zaključci sa sjednice ŠO od 25.5. 2017

Zaključci sa sjednice NV od 22.5. 2017

Zaključci sa sjednice ŠO od 5.5. 2017

Zaključci sa sjednice NV od 4.5.2017

Zaključci sa sjednice ZR od 4.5. 2017

Zaključci sa sjednice VR od 3.5.2017

Zaključci sa sjednice ŠO od 24.4. 2017

Zaključci sa sjednice NV 31.3. 2017

Zaključci sa sjednice ŠO od 27.3. 2017

Zaključci sa sjednice ŠO 22.3. 2017

Zaključci sa sjednice VR od 8.3.2017

Zaključci sa sjednice ŠO od 3.3.2017

Zaključci sa sjednice NV od 3.2.2017

Zaključci sa sjednice ŠO od 30.1.2017