Prijave za glazbeni vrtić i audiciju za upis novih učenika u osnovnu glazbenu školu – jesenski rok

Objave

Prijave za glazbeni vrtić i audiciju za upis novih učenika u osnovnu glazbenu školu – jesenski rok

Školska godina 2017./2018.


Kandidati se mogu prijaviti za
glazbeni vrtić i učenje viole na Britanskom trgu i
učenje harmonike u Područnom odjelu Trnsko.


Prijave se predaju u tajništvu Škole,
BRITANSKI TRG 5
od 4. do 6. rujna 2017.
od 9 do 14 sati

uz prijavu prilažu se rodni list i domovnica

audicija za sve kandidate – 7. rujna 2017. popodne prema rasporedu
na Britanskom trgu i u Područnom odjelu – Osnovnoj školi Trnsko