6. MEĐUNARODNO NATJECANJE DRUŠTVA HARFISTA SLOVENIJE

Objave

6. MEĐUNARODNO NATJECANJE DRUŠTVA HARFISTA SLOVENIJE

Velenje, 30. ožujka – 2. travnja 2023.

 

učenik profesor kat.
ZLATNA PLAKETA
Maria Alejandra Arriaga Raguž Veronika Ćiković A – keltska harfa

 

SREBRNA  PLAKETA
Eva Stanislav Veronika Ćiković A – keltska harfa
Maja Zorić Veronika Ćiković A – keltska harfa

Čestitamo učenicama i profesorici!!!