61. hrvatsko natjecanje učenika i studenata glazbe i plesa – DRŽAVNO

Objave

61. hrvatsko natjecanje učenika i studenata glazbe i plesa – DRŽAVNO

Zagreb, Jastrebarsko, Požega, Karlovac  – travanj 2023.

 

učenik profesor disciplina kat. bodovi
 
I. NAGRADA
Eva Majstorović Zlata Životić solfeggio I 99,50
Fran Leko Ivona Mihaljinec Ćeran klavir IV 99,44
Leonardo Mirković Josip Roša gitara II 99,34
Paula Novosel Ivana Zajcev solfeggio I 98,85
Gudački orkestar Dubravka Jančić orkestri I 98,80
Lovro Žužul Jadranka Poje solfeggio I 98,35

 

 

II. NAGRADA
Bela Ćuk Jadranka Poje solfeggio I 97,65
Marla Kos Marić Morana Pešutić gitara I 97,38
Gregor Bučević Jadranka Poje solfeggio I 97,20
Paula Zajec Viktorija Badrov pjevanje II 96,52
Sofia Geček Morana Pešutić gitara II 96,00
Ivan Balja Viktorija Badrov pjevanje II 95,78
Blaž Lepušić Jadranka Poje solfeggio III 95,45
Luna Košćina Ivana Zajcev solfeggio I 95,00

 

 

III. NAGRADA
Marko Soukup Ivana Zajcev solfeggio I 94,70
Ana Ćurić Ana Vimpolšek Marić klavir V 91,52

 

 

Klavirska pratnja: Danijela Petrić, prof.

 

Čestitamo učenicima i profesorima!!!