62. hrvatsko natjecanje učenika i studenata glazbe – KOMORNI SASTAVI

Objave

62. hrvatsko natjecanje učenika i studenata glazbe – KOMORNI SASTAVI

ŽUPANIJSKO
Opatija  – 14. – 17. studenog 2023.

  

učenik profesor disciplina kat. bodovi
I. NAGRADA

 

Maša Bilić

Roko Morić

Ivona Mihaljinec Ćeran glasovirska dua II. 92,50
Katarina Bobok

Magdalena Rogošić

Dorja Lizatović

Valentina Mekovec Gabud tria II. 91,60

 

DRŽAVNO
Požega  – 8.- 9. prosinca 2023.

  

učenik profesor disciplina kat. bodovi
II. NAGRADA

 

Katarina Bobok

Magdalena Rogošić

Dorja Lizatović

Valentina Mekovec Gabud tria II 97,06

 

Čestitamo učenicima i profesoricama!!!