MEĐUNARODNO NATJECANJE “MLADI PADOVEC”

Objave

MEĐUNARODNO NATJECANJE “MLADI PADOVEC”

Novi Marof, 12.-16. veljače 2024.

I. NAGRADA
 

učenik profesor disciplina
 

kat.

 

bodovi

Korina Kovačić Jelena Knezović violina I. 98,33
Kim Silvestri Valdevit Lara Silvestri Valdevit violina II. 97,33
Iris Ilić Lara Silvestri Valdevit violina II. 96,67
Barbara Bilinovac Lara Silvestri Valdevit violina II. 93,67
Olga Mokrović Lara Silvestri Valdevit violina III. 93
Tonka Novinc Lara Silvestri Valdevit
violina I. 92,67
Anika Jaša Iva Prahin Kljajić klavir III. 92,67
Oscar Silvestri Valdevit Ana Horvat Štula klarinet II. 92,5

Klavirska pratnja: Danijela Petrić, prof.
                             Dario Nikolić, prof.

 

Čestitamo učenicima i profesorima!!!

62. hrvatsko natjecanje učenika i studenata glazbe – KOMORNI SASTAVI

ŽUPANIJSKO
Opatija  – 14. – 17. studenog 2023.

  

učenik profesor disciplina kat. bodovi
I. NAGRADA

 

Maša Bilić

Roko Morić

Ivona Mihaljinec Ćeran glasovirska dua II. 92,50
Katarina Bobok

Magdalena Rogošić

Dorja Lizatović

Valentina Mekovec Gabud tria II. 91,60

 

DRŽAVNO
Požega  – 8.- 9. prosinca 2023.

  

učenik profesor disciplina kat. bodovi
II. NAGRADA

 

Katarina Bobok

Magdalena Rogošić

Dorja Lizatović

Valentina Mekovec Gabud tria II 97,06

 

Čestitamo učenicima i profesoricama!!!

 

Upis u I. razred osnovne glazbene škole i program predškolskog glazbenog obrazovanja za školsku godinu 2023./2024. (jesenski rok)

Upis kandidata koji su ostvarili pravo na upis (kandidati iznad crvene crte)
isključivo slanjem potrebne dokumentacije elektronskim putem na
glazbena@bersa.hr

 

Potrebni dokumenti:

1. Upisnica
2. Privola za osobne podatke (obvezna)
3. Privola za osobne podatke (neobvezna)
4. Kopija uplatnice

Nastava počinje prema rasporedu 11.9.2023.

 

rezultati JESEN 2324 Frankopanska i Trnsko

Raspored OŠ Trnsko 2023-2024

Raspored OŠ Frankopanska 2023-2024

Upisnica za I. OGŠ i GV, 2023.-2024

Privola-OBVEZNA – roditelja učenika

Privola-NEOBVEZNA – roditelja učenika

Uplatnica

PRIJAVE ZA AUDICIJU ZA UPIS NOVIH UČENIKA U OSNOVNU GLAZBENU ŠKOLU I PRIJAVE ZA GLAZBENI VRTIĆ

Jesenski upisni rok
za školsku godinu 2023./2024.

 

Poveznica za preuzimanje prijavnice:
Prijavnica za 1.o i GV 2023.-2024

Učenici mogu odabrati sljedeće instrumente,
a najviše tri u istoj prijavnici, redoslijedom prvenstva glazbala
(mogućnost upisa na pojedini instrument ovisi o trenutnom broju slobodnih mjesta):

Frankopanska
klavir, violina, viola, harfa, harmonika i klarinet.

Trnsko
klarinet, harfa i harmonika.


Prijave se predaju u tajništvu Škole
(Frankopanska 8)
5. i 6. rujna 2023. od 9,00 do 13,00 sati

  • Prilikom prijave, svaki kandidat dobiva svoje vrijeme dolaska na audiciju
  • Audicije će se održati 7. rujna u Trnskom i u Frankopanskoj ulici
  • Zainteresirani kandidati za glazbeni vrtić predaju prijave
    i ne pristupaju audiciji
  • Rezultati audicija, popis kandidata koji mogu upisati glazbeni vrtić i
    datum upisa bit će objavljeni 8. rujna 2023. godine na
    www.bersa.hr

Raspored nastave za školsku godinu 2023./2024. (Trnsko i Frankopanska 8)

!!!!!
FRANKOPANSKA 8
!!!!!

 

Ponedjeljak,  4.9.2023. godine

Dogovor s nastavnicima glazbala/solo pjevanja:
Frankopanska u 10 ili 17 sati
Trnsko u 12 sati

Posudba glazbala (soba 4):
od 16 do 18 sati

Raspored OŠ Frankopanska 2023-2024

Raspored OŠ Trnsko 2023-2024

Raspored II. pripremni razred 2023-2024

Raspored I.s 2023-2024

Raspored II.s 2023-2024

Raspored III.s 2023-2024

Raspored IV.s 2023-2024

 

Upisi učenika u sljedeći razred za školsku godinu 2023./2024. i podjela svjedodžbi

četvrtak, 29. lipnja i petak 30. lipnja 2023.
od 1500 do 1900 sati

Participacija roditelja/skrbnika učenika za školsku godinu 2022./2023. treba biti podmirena u cijelosti.

Upisu prethodi uplata 1. obroka participacije za školsku godinu 2023./2024. u iznosu od 33,18 eura
(važna napomena: uplata mora biti pri upisu evidentirana od strane računovodstva,
stoga je potrebno uplatiti dan/dva prije dolaska na upis) – primjer uplatnice

Uplatnica


Obveza je pristupiti s već prethodno popunjenom Upisnicom i Privolom/ama

Upisnica za I. OGŠ i GV, 2023.-2024
Upisnica za SŠ 2023.-2024
Privola-OBVEZNA – roditelja učenika
Privola-NEOBVEZNA – roditelja učenika