Nastava

Objave

Nastava

Osnovna škola

važeći rasporedi objavljeni su na naslovnoj stranici u “OBJAVE”

Nastavni plan OŠ

NASTAVNI PREDMETBROJ SATI U TJEDNU PO RAZREDIMA
 I.II.III.IV.V.VI.
OBVEZNI PREDMETI      
temeljni predmet struke222222
solfeggio222222
zbor ili orkestar ili
komorna glazba
  2
2
2
2
2
2
2
2
IZBORNI PREDMETI      
klavir     1
teorija glazbe     1

Glazbeni vrtić – predškolski solfeggio: 2 nastavna sata tjedno
neoznačeni sati traju 45 minuta
 sati traju 30 minuta
 sati traju 60 minuta


Srednja škola

Nastavni plan SŠ – glazbenik instrumentalist

NASTAVNI PREDMETBROJ SATI U TJEDNU PO RAZREDIMA
 PRIPREMNISREDNJA ŠKOLA
 I.II.I.II.III.IV.
temeljni predmet222233
solfeggio442222
harmonija  2211
polifonija    21
povijest glazbe  2222
glazbeni oblici    11
skupno muziciranje444444
komorna glazba    22
klavir obvezatno 1111 
korepeticija111111

orkestar za gudače i puhače, za ostala zanimanja zbor, ili umjesto zbora/orkestra u I. i II. srednje po 1 sat komorne glazbe
u pripremnim razredima svi učenici pohađaju nastavu zbora
klavir obvezatno ne pohađaju učenici klavira
korepeticija za gudače i puhače
nastavni sati traju 30 minuta (svi ostali 45 minuta)

Nastavni plan SŠ – pjevač

NASTAVNI PREDMETBROJ SATI U TJEDNU PO RAZREDIMA
 PRIPREMNISREDNJA ŠKOLA
 I.II.I.II.III.IV.
pjevanje222233
solfeggio442222
harmonija  2211
polifonija    21
povijest glazbe  2222
glazbeni oblici    11
zbor444444
komorna glazba    22
klavir obvezatno 11111
korepeticija111111
talijanski jezik2     
njemački jezik 2    

u I. i II. srednje zbor ili komorna glazba po 1 sat tjedno
nastavni sati traju 30 minuta (svi ostali 45 minuta)
u I. pripremnnnom razredu učenici se uključuju u zbor u II. polugodištu

Nastavni plan SŠ – teorijski smjer

NASTAVNI PREDMETBROJ SATI U TJEDNU PO RAZREDIMA
PRIPREMNISREDNJA ŠKOLA
 I.II.I.II.III.IV.
klavir TO222222
solfeggio442222
harmonija  3322
polifonija    22
povijest glazbe  2222
glazbeni oblici    11
zbor (orkestar)444444
izborno glazbalo   1 1  
partiture   11 
dirigiranje    11

nastavni sati traju 30 minuta (svi ostali 45 minuta)

Nastavni plan SŠ – općeobrazovni

NASTAVNI PREDMETBROJ SATI U TJEDNU PO RAZREDIMA
 I.II.III.IV.
hrvatski jezik4433
strani jezik (I.)3333
strani jezik (II.)2222
latinski jezik11  
likovna umjetnost1111
psihologija  2 
filozofija   2
povijest2211
zemljopis11  
etika / vjeronauk1111
informatička pismenost1111
matematika2222
tjelesna i zdravstvena kultura2222
IZBORNA NASTAVA
hrvatski jezik  11
matematika1111
biologija22  
kemija22  
fizika22  
sociologija  1