Upisi učenika u sljedeći razred za školsku godinu 2022./2023. i podjela svjedodžbi

Objave

Upisi učenika u sljedeći razred za školsku godinu 2022./2023. i podjela svjedodžbi

30.6. i 1.7. 2022. od 16,00 – 20,00 sati

Participacija roditelja/skrbnika učenika za školsku godinu 2021./2022. treba biti podmirena u cijelosti.

Upisu prethodi uplata 1. obroka participacije za školsku godinu 2022./2023.
u iznosu od 250,00 kuna (važna napomena: virman uplate se dostavlja na uvid prilikom upisa) – primjer uplatnice

Uplatnica

Obveza je pristupiti s već prethodno popunjenom Upisnicom

Upisnica za OŠ, 2022.-2023

Upisnica za SŠ 2022.-2023

Kućni red

Kućni red